CENIK STROŠKOV IN OPRAVLJENIH STORITEV

 1. Izdelava pogodbe: izdelava standardne oblike pogodbe je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek izdelave pogodbe obračuna po vsakokrat veljavni odvetniški ali notarski tarifi. Izdelava individualizirane pogodbe: po vsakokrat veljavni odvetniški ali notarski tarifi.
 2. Preverjanje pravnega stanja nepremičnine : je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek preverjanja pravnega stanja nepremičnine obračuna po urni postavki 183 EUR/uro.
 3. Priprava zemljiškoknjižnega predloga: po odvetniški ali notarski tarifi (ni vključeno v provizijo).
 4. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek ocene tržne vrednosti nepremičnine obračuna po urni postavki 183 EUR.
 5. Ogledi: so vključeni v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se stroški obračunajo po postavki 183EUR/ogled.
 6. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek svetovanja oz. sodelovanja pri pogajanjih obračuna po urni postavki 183 EUR/uro.
 7. Pridobivanje zemljiškoknjižnega izpiska, lokacijske informacije, kopije katastrskega načrta in druge manjkajoče dokumentacije in potrdil: je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek pridobivanja dokumentacije obračuna 183 EUR/ura.
 8. Pregled listin: je vključena v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek pregleda listin obračuna 183 EUR/ura.
 9. Stroški oglaševanja: stroški oglaševanja po lastni presoji nepremičninske družbe so vključeni v provizijo, oglaševanje na posebno željo naročitelja pa se zaračuna posebej po dejanskih stroških za posamezni oglas ter dodatno za delo nepremičninske družbe v višini 183EUR/ura. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se strošek porabljenega časa zaračuna po urni postavki 183 EUR/ uro.
 10. Cenitve vrednosti po izvedencu: po ceniku stalnega sodnega izvedenca in cenilca gradbene stroke (ni vključeno v provizijo).
 11. Druge storitve: storitve pomoči naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, notarski overitvi podpisov na pogodbi, prijavi spremembe naročnika posameznih priključkov, sestava primopredajnega zapisnika ipd. so vključene v provizijo. V kolikor naročitelj predčasno enostransko odstopi od sklenjene pogodbe o posredovanju ali drugače krši določila pogodbe o posredovanju, se navedene storitve obračunajo po urni postavki: 183 EUR/ura.
 12. Paket I: izdelava standardne oblike pogodbe, pregled listin, izpolnitev obrazcov za davčno napoved in izdelava dokumenta za primopredajo nepremičnine, cena je 488 EUR.
 13. Paket II: izdelava standardne oblike pogodbe, pregled listin, izpolnitev ter oddaja obrazcev in prevzem listin za davčno napoved, hramba originalno notarske pogodbe in primopredaja nepremičnine, cena je 671 EUR.

Cene vsebujejo DDV.

Ljubljana, 01.12.2014,


LJUBLJANA NEPREMIČNINE D.O.O.
Direktor: Mateja Todić Curk

 

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 81 81 ali nam pišite na info@ljn.si.