facebook pixel

Pravno obvestilo

www.ljubljananepremicnine.si

Spoštovani obiskovalec,

nahajate se na uradnem spletnem mestu Ljubljana nepremičnine d.o.o., Cesta na brdo 69, 1000 Ljubljana. Zahvaljujemo se Vam za Vaš obisk na našem spletnem mestu in Vam želimo prijetno brskanje. Z namenom zagotavljanja pravilne uporabe in razumevanja gradiva, objavljenega na spletnem mestu, ter celotne vsebine Vas prosimo, da preberete in upoštevate predmetno obvestilo.

Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, so last Ljubljana nepremičnine d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih del ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Ljubljana nepremičnine d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.

Ljubljana nepremičnine d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Podjetje bo z vsemi podatki, zbranimi na spletnem mestu, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Call us on a complimentary telephone number +386 (0)1 2445000 or contact us at info@ljn.si .