facebook pixel

VILA BLOK 9KA

Ljubljana, Vič-Rudnik

489.900 - 729.000

Opis nepremičnine

Na priljubljeni lokaciji v bližini centra, bo do konca leta 2021 zgrajen nadstandardni večstanovanjski objekt. Obsegal bo skupno devet stanovanj v treh etažah.   

Pritličje bodo odlikovali veliki in dizajnersko zasnovani atriji, v drugih dveh nadstropjih pa terase širine 2,8m. Spalni deli bodo ločeni od bivalnih prostorov. Vsa stanovanja  bodo obrnjena na jug in bodo ponujala lepe razglede na Ljubljanski grad in Krim. 

 Konstrukcija objekta bo betonska, vmesne stene pa opečne. Višina stropov v vrhnjem nadstropju dosega do 5,6 metra. Vsa stanovanja so zasnovana po principu pametne hiše (ogrevanje, prezračevanje, razsvetljava, žaluzije - Gira, varovanje/alarm, odklepanje, talno gretje...).

 V začetni fazi bo možna izbira parketa v določenem cenovnem razredu.

 Atriji bodo dvignjeni 1 meter nad nivojem tal. Okoli bo postavljena ograja v višini 1,8 metra, ki bo v veliki meri omogočala zasebnost bivanja. Za objektom bo na voljo krasno otroško igrišče. K zunanji dovršenosti objekta bodo pripomogli: vrtno pohištvo in mahagonijeve obloge zunanjih površin.

Zasnovana so prostorna parkirišča 280x550cm (namesto 250x500), z predpripravo za polnilnice za električne avtomobile, ki bodo vezane na varovalko stanovanja.

 Vsako stanovanje ima lastno etažno peč in 2 parkirni mesti v kletni etaži. Poleg je shramba v izmeri 5,64- 7,02 m2. 

 V bližini Vila bloka 9-ka se nahaja vsa potrebna infrastruktura, ki ponuja visoko kakovost bivanja posamezniku, paru ali družini. Lokacija je odlično izhodišče za sprehode po bližnji poti spominov in tovarištva (5 min peš), do obvoznice je z avtomobilom 3 minute, v bližini sta šola in vrtec, nekaj trgovin, avtobus mestnega potniškega prometa, pa tudi do centra s kolesom ni več kot 10 minut.

 Stanovanja so namenjena izbranim kupcem, željnim arhitekturne dovršenosti, kakovostnih materialov in neposrednega stika z naravo. 

 Pod zasnovo objekta se podpisujejo BCR arhitekti.

 Arhitekturna zasnova objekta 9ka

Objekt je umeščen v raven teren na zemljišče, ki ga omejujeta Cesta na Brdo in Poklukarjeva ulica. Zasnuje se kot vila blok homogenega volumna znotraj pravokotnega gabarita z izstavljenimi deli, ki predstavljajo balkone. Klet z garažo, servisnimi in spremljevalnimi prostori se zasnuje kot v celoti vkopana etaža, ki je dostopna preko dvižne ploščadi. Glavni vhod v objekt se vrši preko pešpoti, ki poteka pravokotno s Poklukarjevo ulico s S strani objekta. Bivalni prostori posameznih stanovanj, po tri na etažo, skupaj torej 9 se odpirajo pretežno J z dostopi na odprte bivalne površine (terase) ter v zgornjih nadstropjih balkone. Prodajna galerija se odpira na jug in ima dostop na odprte bivalne površine ter je dostopna iz Ceste na Brdo.

Predvidena je kontaktna fasada v svetlem odtenku v kombinaciji s temnejšo oblogo v sklopu poudarjenih delov –alu pločevinasta barvana obloga.

Objekt bo imel nepohodno ravno streho v naklonu 0% krita s prodcem + streha povišanih delov nad bivalnimi deli 2.nadstropja krita s pločevino v min. naklonu 6%.

Zasnova zunanje ureditve objekta 9ka

Na S delu zemljišča za večstanovanjsko stavbo se uredi tlakovan peš dostop do glavnega vhoda v stavbo, v izteku pešpoti do otroškega igrišča z igrali ter prostor predviden za smeti. Utrjene in tlakovane so tudi odprte bivalne površine (terase) pred stanovanji v pritličju. Tlakovana je površina z dvižno ploščadjo za avtomobile, ter cestni priključek.

Na južni strani parcele se postavi ograja iz prefabriciranega betona višine 1,8 m s kovinskimi vrati, ki je v celoti na zemljišču investitorja in je postavljena do parcelne meje. Med ograjo in cesto je peš pot in drevored.

Atriji, ograje, in ostale stvari bodo iz štokanega in ščetkanega betona (ograja bo tako visoka, da boste imeli intimo, saj je teren atrija že tako višje od ceste, potem je ograja visoka 180cm in za ograjo bo rastlo zelenje v koritih, ki bo seglo še višje).

Dostopi in dovozi

Uvoz v objekt za osebna vozila, ki se nato preko avtomobilskega dvigala spustijo do kletnih parkirnih površin, je predviden s Poklukarjeve ulice. Izvoz poteka obratno, preko istega dvigala.

Vhod v stanovanjski del objekta 9ka je en, in sicer na severni strani objekta, kjer je tudi stopniščno jedro z dvigalom. Lastniki atrijskih stanovanj, bodo imeli svoj vhod (peš ali s kolesom) iz Ceste na Brdo.

Etaže pod terenom

V kletni etaži, so predvidene parkirne površine z avtomobilskim dvigalom, kolesarnica, prostori za shrambe stanovalcev, tehnični prostor za vodovodne instalacije, ter vertikalno jedro s stopniščem, prostorom za čistila in dvigalom, ki ga povezuje s preostalimi deli objekta. Skupaj je v kletni etaži objekta predvidenih 20 parkirnih mest (PM). Vsakemu stanovanju pripadata vsaj dva parkirna mesta. V pritličju se nahajajo tri stanovanjske enote in skupni predprostor s komunikacijskim jedrom. Tri stanovanjske enote imajo skupno povezavo v stopniščnem jedru. Zunanje površine se ločijo na lastniške in na skupne. Vsa tri stanovanja v pritličju imajo lastniške atrije in svoj dostop na njih iz Ceste na Brdo.

Etaže nad terenom

Program v etažah je izključno stanovanjski, s pripadajočimi skupnim prostorom v obliki stopniščnega jedra z dvigalom.

Skupne površine

Skupne površine se nahajajo na severni strani objekta (z izjemo avtomobilskega dvigala na zahodni strani objekta). Skupne površine obsegajo: zbirno mesto za komunalne odpadke za potrebe objekta, ki je umeščeno na SZ vogalu gradbene parcele, dostopno pot do glavnega vhoda v objekt, kjer so nameščeni poštni nabiralniki in klopica, ter otroško igrišče na SV delu gradbene parcele.

Potresna varnost

Objekt je projektiran potresno varno, glede na potresno cono Ljubljane, v skladu z evropskimi in slovenskimi standardi.

Dvigala in dvižni mehanizmi

V objektu je v stopniščnem jedru predvideno dvigalo, nosilnosti 1000 kg oz. 13 oseb, ki omogočajo majhno porabo prostora, energetsko učinkovitost ter visok nivo udobja za uporabnike ob številnih možnostih oblikovanja notranje opreme.

Za dostop do kleti je predvidena hidravlična dvižna ploščad izdelana po naročilu. Dvižna ploščad deluje sinhronizirano z notranjimi panelnimi garažnimi vrati in zunanjimi dvokrilnimi vrati, vse naprave so povezane s skupnim krmilnikom, ki kontrolira delovanje in varnost pri uporabi. Naprava se za avtomatski prevoz avtomobilov upravlja preko enotnega daljinca, za prevoz tovora se napravo uporablja ročno..

Fasada

Fasada je zasnovana kot kontaktna ometana, s toplotno izolacijo, mineralne volne v debelini 20 cm. Na južni fasadi so oblikovani razgibani balkoni s stekleno ograjo. Pritlična stanovanja imajo kot podaljšek lastniške atrije. Ograje francoskih balkonov, kot standardnih balkonov in lož so steklene, z varnostnim kaljenim steklom, skladno s zahtevanimi standardi in predpisi. Stekla so točkovno vpeta. Stekla so prosojna. 

Stene

Vse betonske in zidane opečne stene objekta v stanovanjih se omečejo s podaljšano cementno malto in po predhodni izravnavi slikajo s poldisperzijskimi barvami ali obložijo s keramično oz. drugo oblogo po izboru kupca oz. investitorja, ki je lepljena na podlago s slojem polimer cementnega lepila.

Keramična obloga je predvidena v vseh kopalnicah do višine spuščenega stropa, v vseh dnevnih WC-jih in utilitijih do enake višine. V kuhinjah keramična obloga ni predvidena zaradi fleksibilnosti pri izbiri stenske obloge (s strani kupca ali investitorja) glede na izbor kuhinjskih elementov. Stropi so višine 280cm v najvišjem nivoju nad dnevno sobo celo 460cm.

Montažne mavčno kartonske predelne stene se po predhodnem bandažiranju stikov in izravnavi z mavčno izravnalno maso prav tako slikajo s poldisperzijsko notranjo barvo ali obložijo s keramično oz. drugo oblogo po izboru kupca oz. investitorja lepljeno s slojem fleksibil-nega cementnega lepila. 

Streha

Streha je izvedena kot nepohodna, z minimalnim padcem in zaključnim slojem prodca. Rob strehe je oblečen v barvano pločevino. Na strehi so nameščeni strojni elementi, ki so ustrezno vidno zakriti, diletirani od preostalega dela tako, da prenos hrupa in vibraciji ni mogoč. Dostop na streho je namenjen le za vzdrževalna dela in morebitna popravila. Metorna voda s strehe se bo odtekala do pritličja in potem v zbirni jašek po vertikalnih odtokih. Vsi odduhi na strehe so oblečeni v alu maske. Streha na lokalno povišanih delih etaže je izvedena iz armirano betonske plošče debeline 22 cm. Streha je ustrezno totplotno in hidroizolirana ter pokrita s prodcem. Voda na balkonih se zbira v kanalete in vodi nato v vertikalne odtoke različnih dimenzij. Kanalete na balkonih  se izvedejo s hidroizolacijo.

Atriji

Lastniški atriji so predvideni na južni strani objekta ob Cesti na Brdo. Pokrita terasa je tlakovana z keramično oblogo na buzonih, preostali del tlakovanega atrija je tlakovan s štokanim, ščetkanim betonom na licu mesta z izdelanimi in zafugiranimi dilatacijami. atrije se lahko dodatno ozeleni. Atriji so med seboj pregrajeni. Atriji bodo dvignjeni 1 meter nad nivojem tal.

Vhodna in notranja vrata

Vsa vhodna vrata v stanovanja so v enotni izvedbi s tem, da so varnostna, zvočno izolativna, požarno varna EI2 30-c3 in površinsko obložena z laminatom. Višina vseh notranjih vrat je do stropa, imajo skrita nasadila, vratno krilo je poravnano z robom objemnega podboja, polnilo je iverokal.

Okna in zasteklitev

Vsa okna in balkonska vrata na objektu so dimenzionirana glede na namembnost in površino prostorov. Zasteklitev bo predvidoma odgovarjala zahtevam po potrebni toplotni in zvočni izolaciji (tro-slojni termopan s plinom), predvidena so ustrezna senčila (žaluzije, stop sol steklo) na zunanji strani. Vsa okna in balkonska vrata so iz tipskih Alu profilov, najboljša okna (les alu) z utopljenimi okvirji.  Vse zunanje žaluzije so predvidene kot tip »Z« v izvedbi iz aluminija, profilirane, obrobljene in z gumiranimi tesnili vzdolž celotne dolžine vsake lamele, kar pripomore k boljši zatemnitvi prostora in dušenju hrupa.

Energenti objekta

Objekt Vila Blok 9ka je priključen na razpoložljive komunalne vode in energente: priključek na zemeljski plin; priključek na pitno vodo;priključek na kanalizacijsko omrežje.priključek na kanalizacijsko omrežje.

Hlajenje in prezračevanje

Kakovost bivanja v letnem času je v objektu zagotovljena s hlajenjem prostorov. Predvideno je hlajenje s split sistemi. Za posamezno stanovanje je predviden samostojni mono in multi sistem hlajenja.

Za prezračevanje posameznega stanovanja je predvidena dovodno odvodna prezračevalna naprava kompaktne izvedbe, montirana v dvojni strop utilitija oz. kopalnice. Naprava bo sestavljena iz naslednjih enot: filtrov na dovodu in odvodu, ventilatorjev ter rekuperativne enote za vračanje toplote odpadnega zraka. Razvod vtočnega in odtočnega zraka naj bo voden v dvojnem stropu do posameznih prezračevalnih elementov. Posamezna prezračevalna naprava je lahko opremljena z KNX modulom za povezavo na pametno inštalacijo.

Oris opreme prostorov je informativen. Prodajna cena ne vključuje priklopa na električno omrežje, plinovod, stroškov priklopa tv, radia, interneta, telefona...

Za objekt je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in so sprejeti splošni pogoji prodaje.

Z veseljem Vam bomo podali informacije glede cen in tlorisov stanovanj.

Če želite biti med prvimi in si rezervirati svoje stanovanje, pokličite Ireno Stok na 030/ 313-003 ali pišite na i.stok@ljn.si.

 

Prikaži več

Nepremičnine

ŠifraŠt.OznakaPovršina brutoPovršina netoCenaStatusTloris
PS30712ISP.02Stanovanje, 3-sobno198.04 m296.7 m2Prodanox
PS30710IS2N.01Stanovanje, 4-sobno161.1 m2122.1 m2Prodano
PS30711IS2N.02Stanovanje, 3-sobno124.08 m296.4 m2Prodano
PS30714IS2N.03Stanovanje, 4-sobno147.22 m2121.9 m2Prodanox

Kontakt agenta

Irena Stok

Licenca: 01713

Kontaktirajte agenta za ogled