facebook pixel

Ljubljana, Zelena jama / prodano

Pisarna Poslovni prostor Prodaja

 • 2021
 • 298.26 m2

Opis nepremičnine

Poslovni prostor se nahaja v objektu A1b, v 5. nadstropju, na vogalu Šmartinske ceste in Flajšmanove ulice. Vhod je predviden iz arkadnega hodnika, kjer se v pritličju nahaja skupna recepcija, dve dvigali in stopnišče. V nadstropjih 2– 5 in v obeh terasnih etažah bodo urejeni poslovni prostori – pisarne in sejne sobe, s servisnimi prostori (sanitarije, kopirnica, prostor za IT, čajna kuhinja, prostor za čistila,.). V prvi kletni etaži bodo urejene shrambe poslovnih prostorov, v drugi in tretji kleti pa so lastniška parkirna mesta in garaže. Parkirna mesta za obiskovalce so predvidena v prvi kleti.

 

Prostor bo dokončan do IV. gradbene faze. Skupni in lastniški servisni deli (sanitarije, stopnišče, dvigala, čajna kuhinja, prostor za čistila, kopirnica) bodo dokončani, v osrednjem prostoru pa bodo nameščene inštalacije (konvekcijska ogrevala brez zaključnih rešetk, prezračevanje v prostoru, brez razvoda, ..), izdelani cementni estrihi, knauf obloga na stenah, ki mejijo na sosednje prostore, osrednji prostor bo odprt, brez predelnih sten.

 

Poslovni prostor v skupni izmeri 298,26m2 obsega:

 

 • čakalnica (8,62m2),
 • tajništvo (9,01m2),
 • arhiv (7,79m2)
 • govorilnica (8,46m2),
 • kopirnica (2,60m2),
 • IT (1,80m2),
 • wc Ž (4,64m2),
 • wc M (6,21m2),
 • čajna kuhinja (4,76m2),
 • pisarne 1-7 (136,09m2) 
 • sejna soba (18,84m2)
 • hodnik (39,06m2),
 • hodnik (8,04m2),
 • arhiv (5,19m2)
 • čistila (2,27m2)
 • predprostor (11,28m2)

Skupaj =274,66m2

Shramba (ID 87) =23,60m2

SKUPAJ =298,26m2

 

Poslovnemu prostoru pripada 5(pet) parkirnih mest (ID 450, 451, 452, 530 in 536) in dve garaži (ID 546 in 547).

V ceni je vključen 22% DDV.

SPLOŠNO O PROJEKTU

Sosesko sestavljajo trije objekti. Objekta A1 in A2 sta zasnovana kot objekta večje, objekt V1 (vila blok) pa kot objekt manjše koncentracije stanovanj. Skupno je v soseski 123 stanovanj in atelje. V pritličju objektov ob Šmartinski cesti in Flajšmanovi ulici je predviden javni program in na vogalu objekta A1 poslovni stolpič. V pritličju, ob Šmartinski in Flajšmanovi ulici je pred javnim programom zasnovan arkadni hodnik. 

Pod sosesko se nahaja garaža v treh etažah. Uvoz v garažo je urejen s Flajšmanove ulice. V prvi etaži je predvideno parkiranje za obiskovalce, v drugi in tretji pa za stanovalce kompleksa. Za objektom je oblikovan vrt, kjer je urejeno ograjeno igrišče z otroškimi igrali in park, sprehajalne poti, ploščadi ter ostala urbana oprema.

ARHITEKTURNA ZASNOVA

Trije objekti, različnih višin so enotno oblikovani in med seboj povezani v zaključeno celoto - kompleks, ki zamejuje notranje zeleno dvorišče. Zaradi umeščenosti ob prometno cesto, so stanovanja orientirana na ceste zaščitena proti hrupu z dodatno zasteklitvijo na loži. Notranjost kompleksa je mirnejše okolje, brez prometa s kvalitetno parkovno zunanjo ureditvijo, namenjeno stanovalcem.

OBJEKT A1 (P+5+2T)

Objekt je zasnovan v obliki črke L kot stanovanjski objekt z 79 stanovanji v nadstropjih in terasnih etažah, z javnim programom v pritličju in (delno) v prvem nadstropju ter s poslovnim stolpičem na vogalu Šmartinske ceste in Flajšmanove ulice. Objekt je razdeljen na tri ločene celote. Ob arkadnem hodniku so predvideni lokali z javnim programom (trgovine in lokali) - ob Šmartinski cesti, v pritličju, pet lokalov in ob Flajšmanovi lokal v pritličju in poslovna prostora v nadstropju. Notranja fasada (pod arkadami) je ob Šmartinski cesti zastekljena, na kateri so predvideni urejeni reklamni napisi za lokale. Na zadnji (dvoriščni) strani so nad pritličjem predvidene namestitve klima naprav pod lamelno masko za vsak lokal posebej. Manjša lokala ob Šmartinski cesti sta zasnovana v treh etažah s skladiščem, dostavo in sanitarijami v prvi kleti. Lokali bodo končani do III. podaljšane gradbene faze.

V vogalnem delu  - poslovnem stolpiču je v pritličju predviden gostinski lokal, ki je povezan z lastnim stopniščem s prostori v kletni etaži, kjer je možnost dostave.

V nadstropjih vogalnega poslovnega stolpiča so predvideni prostori za pisarniške in podobne dejavnosti. Vsi prostori v vogalnem poslovnem stolpiču bodo zaključeni do IV. gr. faze.

KONSTRUKCIJA

Konstrukcijsko je objekt zasnovan v armiranem betonu. Debelina vseh nosilnih sten je od 20 do 30 cm, nadzemne medetažne plošče so praviloma debeline 20 cm, v kleti pa 30 cm. 

FASADA IN STREHA

Finalni sloj fasade je sestavljen iz kombinacije glazirane opečne fasadne obloge in kontaktne fasade. Toplotna izolacija je praviloma kamena volna. Ograje francoskih oken, balkonov in teras so steklene, oziroma v kombinacije stekla s kovinsko podkonstrukcijo. Streha je ravna, nepohodna, kombinirana z dvoslojno hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter zaključnim slojem pranega prodca. Obrobe strehe so iz debelejše barvane pločevine.

SKUPNI PROSTORI

Vhodna vrata objektov in vsa notranja vrata hodnikov ter stopnišč so iz kovinskih okvirjev. Finalni tlaki vseh skupnih prostorov so iz keramičnih plošč. Stopniščna ograja je kovinska. Stene in stropovi so glajeni in slikopeskarsko obdelani, v več različnih barvnih odtenkih. Vse shrambe za stanovalce in skladišča za poslovne prostore se nahajajo v prvi kleti. Pod vsemi tremi objekti je zasnovana garaža v treh kletnih etažah. Dostopi v objekte iz garaž so omogočeni preko varnih komunikacijskih jeder s stopniščem in dvigali. Uvoz v garažo je iz Flajšmanove ulice. Garaža v prvi kleti je namenjena obiskovalcem lokalov, poslovnih prostorov in stanovalcem, z ločenim izhodom za obiskovalce pod arkade oz. v poslovni del objekta.

ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev je zasnovana skladno z urbanističnim konceptom celotne soseske. Skupno dvorišče je zasnovano kot zelena dvignjena površina in je urejena v vzorcu zasajenih, utrjenih in igralnih površin ter ostalih programov, ki stanovalcem ponuja visoko kvaliteto bivanja. 

 

Predviden zaključek gradnje projekta je poleti leta 2021.

Če želite biti med prvimi in bivati v bližini nakupovalnega središča BTC in bližini mesta nam sporočite. Z veseljem Vam bomo podali  več informacij o projektu.

Prikaži več

Podatki o nepremičnini

 • Lokacija: Ljubljana, Zelena jama
 • Vrsta nepremičnine: Poslovni prostor
 • Tip nepremičnine: Pisarna
 • Velikost: 298.26 m2
 • Nadstropje: 5
 • Zgrajeno: 2021
 • Stanje: Novogradnja
 • Šifra: PPP30632ME

Karakteristike nepremičnine

 • Priključki
  ElektrikaVodaKanalizacija

Kontakt agenta

Mojca Erčulj

Licenca: 02138

Kontaktirajte agenta za ogled